Anh chị em Zogratis thứ 4 là ai? Âm mưu tuyệt đẹp Twist in Black Clover

Điều tuyệt vời nhất của phần này là sự tiết lộ của nhân vật phản diện cuối cùng và anh ta dường như là một gương mặt quen thuộc đến bất ngờ mà người hâm mộ chúng ta khá gắn bó. Anh chị em Zogratis thứ 4 là ai? Anh ấy trông như thế nào? Làm thế nào nó có thể là một người quen thuộc?